Střelnice

IMG_4742 střelnice vnitřekStřelnice je odlišná od běžných „pal postových“ právě tím, že je zaměřena na výcvik obranné (COMBAT) střelby a to jak na střeleckém videosituačním trenažéru, tak na statické terče. Zájemce o střelbu nemusí být držitelem zbrojního průkazu.07_3IMG_4758

Střelecký trenažér poskytuje možnost ostré střelby v reálném čase na cíle z reálných situací prostřednictvím videokina. Veškerý děj se odehrává před vámi na speciálním plátně a vy se snažíte nastalou situaci vyřešit. Modelové situace jsou z běžného života a střelec se s nimi může kdekoliv a kdykoliv setkat. Výhodou systému je výcvik rozhodovacího procesu zda a kdy střílet či nestřílet. Součástí výcviku může být i zpětné vyhodnocení oprávněnosti a přesnosti střelby a rozbor celé situace s instruktorem. Úspěšné zásahy je možné zakoupit a odnést jako suvenýr v podobě fotografie.

Pro počátky výcviku je možné do hlavně zbraně vložit laserový adaptér a učinit tím výcvik naprosto bezpečný i pro úplné začátečníky a laiky.

Na této střelnici má každý uživatel možnost vyzkoušet si sám na sobě, jak by reagoval v určitých krizových situacích, a jaká je pravděpodobnost, že je zdárně vyřeší, a to tak, že vyvázne živ a zdráv, a při tom se nedopustí protiprávního jednání, jako např. zásahu nezúčastněné osoby nebo výstřelu bez zákonného důvodu. Dále je zde možné trénovat střelbu za snížené viditelnosti, v pohybu či za překonávání překážek.

Střelba probíhá v krytém sále na vzdálenost 5 – 10 metrů, což je dle statistik nejčastější vzdálenost, na kterou dochází k řešení střetných situací krátkou kulovou zbraní.

Pro uživatele, kteří mají ovládání zbraně jako součást své pracovní náplně, je možná spolupráce na vytvoření vlastních střeleckých videosekvencí z různých prostředí výkonu jejich povolání.

Terčová střelba

Střelnice není primárně koncipována jako terčová, ale i tak je vybavena dvěma střeleckými posty. Vzdálenost terče je však limitována velikostí střeleckého sálu, takže střelba je možná max. na 10m. Pro nácvik mířené střelby je však naprosto dostačující, neboť podle statistik, je nejčastější vzdálenost při obraně jen do 5 metrů. Při vzdálenosti nad pět metrů, se už nejedná většinou o nutnou obranu.

Osoby pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebudou na střelnici vpuštěny.

Součástí střelnice a prodejny je i možnost zakoupení drobného občerstvení (káva, čaj, nealkoholické nápoje)