Zbrojní průkaz

DSC02869Zbrojní průkaz je veřejná listina opravňující fyzickou osobu k nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní a střeliva. Zbrojní průkazy se dělí do skupin podle účelu užívání zbraně a střeliva:

SKUPINA A – sběratelské účely
SKUPINA B – sportovní účely
SKUPINA C – lovecké účely
SKUPINA D – výkon povolání nebo zaměstnání
SKUPINA E – ochrana zdraví, života a majetku

Pro získání zbrojního průkazu je nutné podání přihlášky, doložení zdravotní způsobilosti a vykonání úspěšné zkoušky odborné způsobilosti dle rozsahu požadované skupiny. Zkouška se vždy skládá ze dvou částí. Teoretickou část tvoří písemný test obsahující výběr 30 otázek (z celkového počtu 485). Test prověřuje znalost Zákona o zbraních č.119/2002 Sb., nauky o zbraních a zdravotního minima. Na vykonání testu je stanoven časový limit 40 minut. Praktickou část tvoří bezpečná manipulace se zbraní a střelba na terč.

Na naší střelnici nabízíme jak individuální, tak i hromadné kurzy přípravy k získání zbrojního průkazu. Rovněž je možné individuální procvičování pouze některých částí praktické zkoušky.